Претражи
Овом универзалном претрагом добијате све резултате на основу уписаног текста. Приликом уписивања текста можете одабрати и појмове који ће вам аутоматски бити понуђени у падајућем менију. Добијене резултате можете додатно сузити помоћу филтера са леве стране.
Напредна претрага
Избором више одговарајућих параметара за претраживање добијате прецизније резултате.
Пријава
Направите Ваш БИСИС кориснички профил и користите низ онлајн услуга: увид у позајмљену грађу и рокове за враћање, могућност да сами продужите рок враћања позајмљене грађе, увид у књиге које сте до сада прочитали, датум истека чланарине, оцењивање прочитаних књига…
Узајамни каталог
Путем узајамног каталога можете истовремено претражити фондове свих библиотека које користе систем БИСИС.